hentBisværm

 

Honningbier danner nye familier ved sværmning, hvilket er biernes naturlige måde at forøge antallet af bifamilier.

Ved sværmning forlader ca. halvdelen af bierne stadet sammen med den gamle dronning for at finde et passende sted at etablere et nyt bibo i en hule eller et hult træ.

Mens spejderbierne søger efter en passende bolig, slår sværmen sig ned som en tæt klump af bier i en busk, et træ eller andet passende.

Hvis sværmen får lov til at blive siddende og endnu ikke har fundet en permanent bolig, vil den ofte flyve til et andet midlertidigt sted, ofte i lidt større højde. Bierne vil efter nogle dage begynde at bygge vokstavler, men da de ikke kan bygge tag, kan de ikke vedvarende bo under åben himmel. Der er dog eksempler på, at en sværm kan klare sig i et par måneder i et træ.

En bisværm kan variere meget i størrelse, men kan bestå af om­kring 20.000 arbejder­bier, et par hun­drede dro­ner (han­ner) og én dron­ning. Sværmen vejer typisk om­kring 3,5 kg.

Man vil enten kunne høre, at der kommer en sværm flyvende meget langsomt i få meters højde og placerer sig på en gren, eller se, at de allerede har sat sig på en gren. Nogle gange bliver de blot siddende de nogle timer andre gange varer det et halvt til et helt døgn, inden de flyver videre i søgen efter et nyt sted at bo.

Mange biavlere vil gerne komme og hente bisværmen, men inden du kontakter en biavler, skal du lige sikre dig, at der er tale om honningbier.

På Danmarks Biavlerforenings liste over sværmhentere/hvepsefangere kan du finde biavlere, som gerne kommer og henter din bisværm.

 --o--

 Læs mere om...

Honningbier

Hvepse