Honning 1Dansk honning

Hvis du ønsker dansk honning med de bedste lokale egenskaber, er det en god ide at sikre sig, at der står ’AVLET I EGEN BIGÅRD’ på etiketten!

Ellers betyder det normalt, at honningen kommer fra en honningcentral, som opkøber honningen fra biavlere i stor emballage for senere at blande og opvarme den med deraf følgende tab af flygtige aromastoffer. Den type honning har mister en del af sin identitet.

De bedste oplevelser med smagsvariationer får man ved at købe honningen fra biavlere, der ikke blander store mængder honning indsamlet på forskellige tidspunkter fra forskellige steder i landet, men som fortrækker at behandle, røre og komme honningen på glas uden opvarmning. Denne behandling giver den bedste og mest skånsomme behandling af honningen, som derved bevarer hele det særpræg, der hidrører fra de blomster, den enkelte bigårds bier har hentet nektar fra.

Ved køb af honning ’AVLET I EGEN BIGÅRD’ kender man biavleren, da etiketten oplyser både biavlerens navn og adresse.

Eksempel på etiket på honning, som er "AVLET I EGEN BIGÅRD":

Etiket egen biavl


 Læs mere om Hvad er honning?

Her finder du listen over lokale biavlere, som gerne vil sælge dig lokal honning.